CENTRUM POMOCY

Integracja
Formaty plików XML Profil użytkownika

O serwisie

Serwis pełni funkcję łącznika. Pobiera dane z plików XML, wskazanych przez partnerów. Dane te służą do uzupełniania i aktualizacji bieżącej oferty handlowej Agencji Promocyjno - Handlowej "Mini Max" Sp. j., z siedzibą w Pile - dalej "Mini Max".

Warunki współpracy

Współpraca pomiędzy Mini Max a partnerami świadczona jest na podstawie umowy pisemnej, szczegółowo regulującej warunki przyszłego zatowarowania oraz kwestie płatności. Wzór umowy przesyłany jest na adres skrzynki mailowej wskazanej przez Partnera, po aktywacji założonego konta.

Sama usługa wymiany danych świadczona jest nieodpłatnie, bez względu na rozmiar asortymentu partnera czy formę integracji. Odpłatność może wynikać z ewentualnych innych ustaleń wynikających z podpisanej umowy partnerskiej.